Výhody a využití virtuální baterie pro fotovoltaiku

//

V dnešní době je fotovoltaika kvůli rostoucím cenám za energie stále více oblíbeným řešením, které vede k energetické soběstačnosti domácností i firem. Odborníci z firmy DANSO umí spolehlivě nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu na jakoukoli nemovitost. Výše nákladů na pořízení fotovoltaických panelů lze navíc rapidně snížit díky dotacím v rámci projektu Nová zelená úsporám, které se mohou vyšplhat až na 200 000,- Kč. Tato technologie se bez problému postará o napájení všech spotřebičů v domácnosti po celý rok.   Veškerou přebytečnou energii je možné uložit do tzv. virtuální baterie a v případě potřeby si ji opět odebrat. Jaké jsou výhody takového řešení a kdy jej využít?

Princip virtuální baterie

Virtuální baterie je alternativou k běžnému akumulátoru, který je k dispozici například u solárních elektráren sloužících pro vytápění a ohřev vody pro domácnosti. U fotovoltaiky, jak již z názvu vyplývá, se jedná pouze o virtuální službu nabízenou předními dodavateli energií. Přebytečné množství energie, které fotovoltaické panely vygenerují je odesílána do distribuční sítě dalším spotřebitelům. Celkové množství vyprodukované a odeslané energie zaznamenává elektroměr.

Fotovoltaické panely vyrábí energii především během dne, kdy většina lidí nemusí být doma a tím pádem vzniká menší spotřeba. Energii odeslanou do distribuční sítě si může každý v případě potřeby zdarma odebrat zpět ze sítě na základě podmínek smluvených u dodavatele energií.

Kdy využít virtuální baterii?

Velký vliv na návratnost investic měla v případě virtuálních baterií energetická krize, která započala koncem roku 2021. Až v tento moment se začala investice do této technologie více vyplácet. Využívání virtuální baterie začalo se stoupajícími cenami energií být čím dál více v oblibě. Roční přebytky dodávek do sítě však musí být větší než 1 000 kWh. Poskytovatel virtuální baterie provádí vždy jednou za rok vyúčtování energií. Od spotřebované energie se vždy odečítá množství elektřiny dodané do sítě. Následně se majitelům vrátí vložená investice.

Virtuální baterie a její přínosy

Hlavní výhodou je bezesporu možnost ukládat nevyužitou energii z fotovoltaických panelů pro využití například během špatného počasí, kdy panely vykazují nižší výkon nebo během nočních hodin. Dalším přínosem je snížení zátěže elektrické sítě během vyššího odběru, kdy může dojít k jejímu přetížení. Během dlouhých vzdáleností mezi elektrárnou a spotřebitelem často dochází k energetickým výpadkům. Díky virtuálním bateriím je energie poskytnutá do sítě uložena vždy blíže k spotřebiteli, a tudíž se radikálně snižuje riziko energetických ztrát.

Akumulátor od DANSO elektro

Pokud vás technologie virtuální baterie neoslovila, můžete využít akumulátor od firmy DANSO elektro. K fotovoltaice nabízíme klientům po celé republice špičkový bateriový systém pro uložení nevyužité energie z fotovoltaických panelů, který je vhodný pro malé i velké projekty. Mezi některé z výhod naší baterie patří například vysoká účinnost nebo téměř nulové množství kabeláže. Naše technologie zaručuje dlouhou životnost i výkon a taktéž splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Zařízení se může pyšnit také kompatibilitou s jednofázovými a třífázovými napěťovými měniči.

Slovo závěrem

Specialisté z firmy DANSO realizují pro klienty fotovoltaiku na klíč, kdy celý projekt od začátku až do konce odpovídá detailním požadavkům zákazníka. Rádi vám pomůžeme i s vyřízením dotace díky projektu Nová zelená úsporám. Pokud si plánujete pořídit fotovoltaiku pro vaši nemovitost a nevíte si rady, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.  

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.