Jaký je rozdíl mezi solárními panely a fotovoltaikou?

//

Nevidíte žádný rozdíl mezi solárním panelem a fotovoltaickým panelem? Velmi často se stává, že se tyto dva názvy zaměňují, přitom se jedná o odlišné části v solárním systému. Chcete-li se dozvědět, jaký rozdíl mezi nimi je, tak čtěte dále.

Jak fungují fotovoltaické panely?

Solární fotovoltaické články vyrábí elektřinu za pomoci fotovoltaického efektu, to znamená, že sluneční světlo vytvoří elektrickou energii v některém z materiálu, uvolněním jejich vnějších elektronů.

Když se vyhneme podrobnějším technickým detailům, tak zjednodušeně může být fotovoltaika Danso elektro vyrobena z polykrystalického nebo monokrystalického materiálu skládající se z několika vrstev, ze kterých jsou nejdůležitější tyto dva polovodiče. Horní polovodič, což je záporná vrstva, ve které obsahují atomy materiálu další elektrony nesoucí záporný náboj. Dále spodní polovodič, což je kladná vrstva, kde mají atomy materiálu chybějící elektrony.

Elektřina je generována ze solárních panelů, když na ni dopadá sluneční světlo. To aktivuje elektrony v horním polovodiči, které jsou poté excitovány a přitahovány ke kladné vrstvě tak, aby překročily elektrické pole a vytvářely elektřinu. Mezi vrstvami vodiče se vytvoří bariéra, a to nutí elektrony cestovat po fotovoltaickém článku a vytvářet elektrický proud. Vodiče pak vytláčí proud z článku fotovoltaického panelu do elektrické zátěže zachycující energii. Pokaždé, když se elektrony vrátí zpět do svého článku, poskytují elektřinu. Tak funguje fotovoltaická elektrárna.

Fotovoltaicke-panely-a-jejich-ucel

Jak fungují solární panely?

Fotovoltaické články vyrábí jen omezené množství energie, proto je k solárnímu panelu připojeno více článků. Více solárních článků pohromadě vytváří vyšší elektrický proud a více energie. Díky tomu, že se spojí více článků dohromady, solární panel funguje jako ochranné pouzdro, které slouží pro existenci všech článků. Skrze to jsou solární články méně náchylné k jakémukoliv poškození vnějšími vlivy, i včetně nepříznivého počasí (např. krupobití).

Solární panely generují stejnosměrnou elektřinu, která se převádí na střídavou elektřinu prostřednictvím centrálního invertoru nebo mikro invertoru a to podle toho, jaký typ instalace máte. Střídavou elektřinu lze využít v celé domácnosti.

Dalším pojmem, se kterým se můžete setkat, je fotovoltaické pole. Je to v podstatě skupina solárních panelů, které přeměňují sluneční světlo na elektřinu.

Počet článků, které můžete na panel použít, závisí na konkrétní značce a velikosti, ze které si vyberete. Nejčastěji se používá 60 a 72 článků na jeden panel. Solární elektrárna Danso elektro.

Fotovoltaická elektrárna závěrem

Jak jsme se dozvěděli, fotovoltaické články a fotovoltaické panely jsou propojeny, a taky jsou nedílnou součástí solárního fotovoltaického systému. Fotovoltaické články tvoří solární panel, zatímco solární panely tvoří solární systém. Dále je schopen fotovoltaický článek sám o sobě přeměnit sluneční světlo na elektřinu, panel je pak nezbytný pro propojení a nasměrování energetického výkonu z mnoha článků do střídače a poté do domova.

Zjednodušeně řečeno, fotovoltaické panely přeměňují tepelnou energii na elektřinu a solární panely přeměňují sluneční světlo na teplo. V podstatě jdou ruku v ruce.

Pokud hledáte vysoce kvalitní fotovoltaiku nebo si chcete upravit vlastní solární systém, zavolejte nám na číslo +420 777 118 462. Nabízíme také nezávazné konzultace a poradenství.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.