Instalace fotovoltaických panelů

Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje sluneční energii na elektrickou skrze fotovoltaické panely. Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj, který nabízí obrovský potenciál pro produkci čisté energie šetrné k životnímu prostředí. Využití fotovoltaiky je nejrozšířenější ve výrobě elektřiny pro domácnosti, podniky a průmyslové objekty. Fotovoltaické panely se umisťují na střechách budov a dalších volných plochách s přístupem ke slunečnímu záření.

Fotovoltaický systém má mnoho všestranných výhod. Především se jedná o nezávislost na tradičních dodavatelích elektrické energie což vede k výrazné finanční úspoře. Větší část elektrického proudu pro pokrytí domácnosti je posléze produkována přímo z fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely vyžadují také minimální údržbu a mají dlouhou životnost, což znamená, že investice do takového systému se dlouhodobě vyplatí.

Chcete znát cenu předem?

Kontaktujte nás a my vám vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku.

  Jak probíhá montáž fotovoltaiky?

  Fotovoltaická elektrárna vyžaduje profesionální instalaci, která zajistí optimální výkon a spolehlivou provozuschopnost systému. Celý proces se skládá z několika důležitých bodů.

  Fotovoltaické panely nainstalované na střeše domu

  1. Kontrola střechy a orientace panelů

  Pokud plánujete umístit fotovoltaiku na střešní konstrukci, je nutné ji nejprve pečlivě zkontrolovat. Střecha musí být v perfektním stavu a dostatečně pevná pro podporu panelů. V případě potřeby proveďte nejprve opravy nebo údržbu střešní krytiny před instalací. Na základě analýzy slunečního záření a vhodnosti vašeho objektu je důležité správně navrhnout orientaci panelů. Optimální orientace fotovoltaických panelů umožní přímý přístup ke slunci a tím i maximální výkon systému. Nejčastěji se panely orientují směrem k jihu, ale v závislosti na místních podmínkách se může volit i jiná orientace.

  2. Montáž struktury a elektrické připojení

  Pro umístění fotovoltaických panelů na střechu se používají montážní struktury, které je nutné dostatečně připevnit. Jejich výběr závisí na typu střechy a umístění panelů. Montážní prvky by měly být odolné proti povětrnostním vlivům a zajišťovat pevné spojení s panely a střešním povrchem. Po umístění jednotlivých panelů na střechu je nutné správně provést elektrické připojení. To zahrnuje propojení fotovoltaických panelů pomocí kabeláže a připojení do inverzního zařízení. Před uvedením do provozu se celý systém testuje, což zahrnuje i měření výkonu.

  3. Instalace fotovoltaických panelů

  Instalace fotovoltaických panelů vyžaduje technickou zdatnost, znalosti a zkušenosti. Při spolupráci s firmou DanSo máte jistotu, že celý proces bude pod dohledem certifikovaných specialistů se znalostmi o požadavcích a předpisech týkajících se fotovoltaického systému. Odborná instalace zajistí kvalitu, spolehlivost a bezpečnost fotovoltaické elektrárny, která bude pracovat na maximální výkon, což vám umožní plné využití solární energie a snížení nákladů za spotřebu elektrické energie.

  Na co si dát pozor při instalaci fotovoltaiky?

  Instalace fotovoltaiky je komplexní proces vyžadující plánování, technickou způsobilost a znalost důležitých předpisů a nařízení. Fotovoltaika na klíč vám s naší firmou zajistí kvalitní a spolehlivou montáž s dlouhodobě udržitelnou výrobou solární energie. Při instalaci fotovoltaiky je třeba dodržet několik zásad.

  Fotovoltaické panely pro vytváření elektrické energie

  Výběr kvalitních komponent od ověřených prodejců

  Fotovoltaické panely a veškeré součástky vybírejte od ověřených prodejců, kteří zaručují dlouhodobou životnost a kvalitu výrobku. Levné komponenty od rizikových prodejců nemusí splňovat bezpečnostní normy, což zvyšuje riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Kvalitní dodavatel vám také může nabídnout delší záruční lhůtu a podporu při dotacích, např. v rámci programu Nová zelená úsporám.

  Správné umístění fotovoltaických panelů

  Fotovoltaické panely musí z pohledu umístění splňovat několik faktorů, díky kterým může fotovoltaická elektrárna dosahovat maximálního výkonu. Panely musí být umístěny směrem na jih v místě s maximálním přístupem ke slunečnímu záření pod optimálním úhlem náklonu. Důležité je zamezit jakémukoliv stínění, které má na výkon značný vliv, a také odstranění okolních dřevin, u kterých hrozí riziko pádu.

  Instalace panelů a kabeláže

  Při instalaci je důležité, aby každý fotovoltaický panel byl řádně upevněn, ať už na střeše nebo jiném povrchu. Před montáží je potřeba se přesvědčit, že upevňovací prvky jsou vhodné pro konkrétní povrch a dokáží odolat náročným povětrnostním podmínkám. Kabeláž musí mít kvalitní izolaci, zvláště pokud prochází např. stěnami nebo podlahou. Správně provedené uzemnění a ochrana proti přepětí snižují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

  Dodržení předpisů a povolení

  Na fotovoltaiku se vztahují příslušné zákony, nařízení a předpisy, jejichž dodržování je zákonnou povinností. Splněním těchto nařízení se lze vyhnout bezpečnostním rizikům nebo problémům s případnou pokutou nebo v horším případě nutností odstranění fotovoltaické elektrárny. Splnění jednotlivých bodů na kvalitu a výkon zaručuje, že instalace je prováděna správným postupem s kvalitními komponenty, což má vliv na životnost a výkon celého systému.

  Bezpečnostní zásady při montáži

  Při práci s fv panely a elektřinou zvažte použití ochranných pomůcek, jako jsou brýle, rukavice a ochranný oděv. Pokud práce probíhají ve výškách, dodržujte související bezpečnostní zásady. Minimalizaci rizika pádu snižuje využití bezpečnostních pásů, zábradlí, lešení a dalších opatření. Fotovoltaické panely jsou křehké a citlivé na poškození. S tímto faktem je nutné během jakékoliv manipulace počítat. Okolí fotovoltaické elektrárny je pro bezpečnost okolí vhodné doplnit o výstražné značení a upozornění pro osoby pohybující se v blízkosti fve.

  Fotovoltaika a její monitoring a údržba

  Monitorování systému umožňuje sledovat výkon fotovoltaických panelů a identifikovat případné problémy nebo snížení výkonu. Díky tomu lze včas odhalit například poruchu v izolaci nebo nadměrné přehřívaní komponent. Pravidelná údržba systému, včetně čištění panelů, kontrolních měření a nápravy drobných poruch, přispívá k prodloužení životnosti fotovoltaického systému. Monitoring a čištění fotovoltaických panelů jsou nezbytné pro spolehlivý provoz a efektivitu fotovoltaiky.

  Ochrana proti krádeži a poškození

  V rámci bezpečnosti zvažte instalaci bezpečnostních zařízení, jako jsou například kamery, pohybové senzory, alarmy apod. Zkontrolujte také, zda je váš systém pojištěn proti krádeži a poškození. V případě ztráty nebo poškození tak získáte finanční kompenzaci.  Případné poklesy výkonu nebo výroby elektrické energie mohou naznačovat problémy s možným odcizením nebo poškozením a měly by být důkladně prověřeny.

  Fotovoltaika na klíč s DanSo elektro

  Plánujete pro svoji nemovitost fotovoltaickou elektrárnu na klíč a nevíte si rady se správným postupem při montáži? Naši kvalifikovaní specialisté z firmy DanSo pomáhají klientům po celé republice s instalací fotovoltaiky pro jakoukoliv nemovitost. Při práci využíváme komponenty od kvalitních dodavatelů. Spokojenost zákazníků řadíme na první místo, a proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Kontaktovat nás můžete na uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle, případně lze vyplnit online formulář a my se vám obratem ozveme.  

  Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.