5 zásadních chyb při instalaci fotovoltaiky

//

Fotovoltaika je stále více využívané řešení pro získání elektrické energie skrze sluneční záření. Tato technologie je navíc velmi šetrná k životnímu prostředí, jelikož nevypouští žádné emise vytvářející skleníkové plyny. Lidé vlastnící fotovoltaické panely ušetří ročně za energie desítky tisíc korun a někteří si již vybudovali nezávislost na energiích.  Aby mohla fotovoltaická elektrárna správně fungovat, je snazší přenechat její montáž odborníkům. Specialisté z firmy DanSo elektro instalují fotovoltaiku již řadu let pro nemovitosti všeho druhu po celé republice. Neodborná montáž vede často ke zbytečným chybám. Fotovoltaické panely poté nemusí fungovat správně, čímž se snižuje jejich výkonnost nebo vzniká častá potřeba oprav a výměny komponent. V krajním případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V tomto článku si nastíníme pět hlavních bodů důležitých při instalaci fotovoltaického systému. 

  1. Nevhodné umístění fotovoltaiky

Fotovoltaické panely by pro maximální výkon měly být orientovány na jih. Tím docílíme dostatečného přísunu slunečních paprsků během dne. Správný úhel náklonu panelů směrem k obloze je taktéž důležitý pro zachycení maximálního množství energie, které jsou fve panely schopné zachytit. Komplikací pro správnou funkčnost fotovoltaických elektráren jsou často taktéž stíny okolních budov nebo stromů. Tento fakt způsobuje zastínění panelů a snížení jejich účinnosti.

2. Výběr nekvalitních komponentů

Pokud plánujete nákup jednotlivých dílů nebo komponentů pro fotovoltaická řešení, je vhodné spolehnout se na ověřené dodavatele. Méně kvalitní součástky od neověřených prodejců mohou mít značný vliv na technické komplikace a snížení životnosti fotovoltaiky včetně slabé výkonnosti celého systému. Nekvalitně vyrobené komponenty zvyšují také riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

3. Pevnost konstrukce fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika na klíč by měla disponovat pevnou konstrukcí s profesionální montáží jednotlivých dílů. V opačném případě hrozí rizika spojená s ochranou osob a majetku. Fotovoltaická konstrukce musí být odolná vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Uvolnění a následný pád některých částí může představovat vážné následky. Stabilita a pevnost zvyšuje životnost fotovoltaiky a snižuje riziko technické poruchy. Fotovoltaické panely musí splňovat bezpečnostní normy, což se týká bezpečnosti, ale také pojištění a právních předpisů.

4. Špatné zapojení elektrických komponentů

Příslušná kabeláž a komponenty, jako jsou konektory a ochranné prvky musí být správně zapojeny. Kabeláž musí mít funkční izolaci a být správně zapojena k jednotlivým částem a ochranným prvkům. Instalace uzemnění předchází rizikům spojeným s požárem nebo úrazem elektrickým proudem. Každý fotovoltaický systém musí splňovat bezpečnostní předpisy, jako je ochrana proti přepětí, úder elektrickým proudem apod. Správné zapojení jednotlivých komponent usnadňuje údržbu a pravidelný servis.

5. Údržba fotovoltaických panelů

Instalací fotovoltaických panelů práce nekončí. Aby fve elektrárna mohla správně fungovat, je důležité věnovat se také pravidelné údržbě. Na výkon fotovoltaických panelů má vliv hromadění nečistot, listí, prach atd. Při dlouhodobém zanedbání údržby dochází ke snížení životnosti panelů. Nahromaděné suché listí zvyšuje riziko požáru. V těchto případech může majitel fotovoltaiky přijít o záruku a nést veškeré náklady na opravy. Více informací najdete v našem článku „Jak čistit fotovoltaické panely“.

Profesionální fotovoltaika na klíč 

Plánujete fotovoltaiku pro vaši nemovitost a hledáte experty v oboru, kteří vám pomohou se správným zapojením a pravidelným servisem? Pracovníci z firmy DanSo elektro vám rádi pomohou od výběru fotovoltaického systému přes správnou instalaci až po pravidelný servis. Díky projektu Nová zelená úsporám za vás také vyřídíme administrativní podklady pro vyřízení dotace. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Našim hlavním regionem je Brno, své služby ale nabízíme po celém území ČR.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.